#தினமும்ரூ5000சம்பளம் #ஆட்கள்தேவை #ONLINE #SCAM #DAILY #INCOME #JOB #LOAN #APP #POLICE #WORKFROMHOME Loan

#தினமும்ரூ5000சம்பளம் #ஆட்கள்தேவை #ONLINE #SCAM #DAILY #INCOME #JOB #LOAN #APP #POLICE #WORKFROMHOME Loan

#தினமும்ரூ5000சம்பளம் #ஆட்கள்தேவை #ONLINE #SCAM #DAILY #INCOME #JOB #LOAN #APP #POLICE #WORKFROMHOME
ரூ.7000கடன்வாங்கினால் ரூ.8500வட்டி கட்டணும். எங்கே? எப்படி? #jobs #vacancy …
Source https://www.youtube.com/watch?v=-DLDFD-gJmI
Leave a Reply

Your email address will not be published.