Báo TQ: Đài Loan phóng 2 tên lửa rơi gần tàu TQ Loan

Báo TQ: Đài Loan phóng 2 tên lửa rơi gần tàu TQ Loan

Báo TQ: Đài Loan phóng 2 tên lửa rơi gần tàu TQ
Báo TQ nói rằng đêm 18/8, Đài Loan đã phóng 2 tên lửa, trong đó một quả rơi xuống gần vùng hoạt động của tàu TQ.
Source https://www.youtube.com/watch?v=5kq56ullHZw
Leave a Reply

Your email address will not be published.