Điểm tin sáng 29/6: TQ ngăn Đài Loan dự hội nghị LHQ; 10 năm, hơn 170 cán bộ cấp cao bị kỷ luật Loan

Điểm tin sáng 29/6: TQ ngăn Đài Loan dự hội nghị LHQ; 10 năm, hơn 170 cán bộ cấp cao bị kỷ luật Loan

Điểm tin sáng 29/6: TQ ngăn Đài Loan dự hội nghị LHQ; 10 năm, hơn 170 cán bộ cấp cao bị kỷ luật
Điểm tin sáng 29/6: TQ ngăn Đài Loan dự hội nghị LHQ; 10 năm, hơn 170 cán bộ cấp cao bị kỷ luật 0:00 Điểm tin 1:04 Ukraina …
Source https://www.youtube.com/watch?v=Klzkf0vStfE
Leave a Reply

Your email address will not be published.