TỐI 5/8: Đài Loan nói máy bay và tàu chiến Trung Quốc vượt đường trung tuyến Loan

TỐI 5/8: Đài Loan nói máy bay và tàu chiến Trung Quốc vượt đường trung tuyến Loan

TỐI 5/8: Đài Loan nói máy bay và tàu chiến Trung Quốc vượt đường trung tuyến
TRÊN THẾ GIỚI – ĐÀI BẮC CHUẨN BỊ GẦN 6.000 HẦM TRÁNH BOM – ĐÀI LOAN NÓI MÁY BAY VÀ TÀU CHIẾN TRUNG QUỐC …
Source https://www.youtube.com/watch?v=uMH6I-evY-M
Leave a Reply

Your email address will not be published.