Tướng Lê Văn Cương: Cuộc tập trận quanh Đài Loan không làm thay đổi quan hệ Trung – Mỹ | VTC Now Loan

Tướng Lê Văn Cương: Cuộc tập trận quanh Đài Loan không làm thay đổi quan hệ Trung – Mỹ | VTC Now Loan

Tướng Lê Văn Cương: Cuộc tập trận quanh Đài Loan không làm thay đổi quan hệ Trung – Mỹ | VTC Now
VTC Now | Thiếu tướng Lê Văn Cương cho biết, cuộc tập trận quanh đảo Đài Loan cùng những tuyên bố của Trung Quốc không …
Source https://www.youtube.com/watch?v=u_lrLLfxCdg
Leave a Reply

Your email address will not be published.